Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Ústavní systém v pohybu

Petrův, Helena
  • Právník 7/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 667-679
  • Rubrika: Příspěvky

Anotovaný článek je v podstatě článkem recenzním. Autorka v něm čtenářům představuje knihu Ústavní právo členských států Evropské unie, která ve třech postupně vydaných dílech (některé z nich se dočkaly již několikerého vydání) podává popis a rozbor ústavních systémů všech členských států Evropské unie. Poprvé vyšla publikace, resp. její první díl, věnovaný ústavním systémům devíti tehdejších členů Evropského společenství, v nakladatelství Kluwer Legal Publishers v Holandsku v roce 1981, postupně, v souvislosti s rozšiřováním EU, byla doplňována o analýzu ústavních systémů dalších členských států, její šesté aktualizované vydání z roku 2004 (vyšlo poprvé též v anglickém překladu), představuje ústavní systémy kmenových patnácti států EU, byť ještě před vydáním knihy došlo k rozšíření Evropské unie o deset dalších členských států. Analýze jejich ústavních systémů je věnován druhý díl publikace vydaný pod názvem Constitutional Law of 10 Member States o dva roky později. Poslední pokračování edice představuje třetí díl, věnovaný ústavním systémům dvou nejnovějších členských států, přijatých do EU v roce 2007, Bulharska a Rumunska, vydaný v roce 2009. Důkladné studium jednotlivých ústav prezentovaných v uvedené publikaci podle autorky článku nutně vede k potvrzení teze, formulované před více než sto lety autorem proslulé Všeobecné státovědy, že ani psané ústavy nemohou zabránit tomu, aby se vedle nich nebo proti nim nevyvíjelo nepsané právo ústavní; autorka vhodně volenými příklady z ústav vybraných členských států Evropské unie platnost této teze dokládá; u nejednoho čtenáře se jí patrně podaří probudit zájem též o četbu pojednávaného díla a u některého snad i touhu ponořit se do hlubšího studia ústavních systémů a případně i jejich komparace.

Klíčová slova: bariéry ústavních změn, dělba moci horizontální, dělba moci vertikální, evropské ústavní právo, materiální jádro ústavy, moderní konstitucionalismus, nezměnitelná ustanovení ústavy, polylegální ústava, prameny ústavního práva, rigidní ústava, ústavní cítění, ústavní historie, ústavní systém, ústavní systémy - EU, vznik státu, změna nezměnitelných ustanovení ústavy