Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Pojetí teleologické metody interpretace v českém právním prostředí

Lajsek, Vladimír
  • Právník 7/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 633-654
  • Rubrika: Příspěvky

Autor článku pojednává o teleologickém přístupu při interpretaci práva. Zamýšlí se nad jeho zvláštností v porovnání s metodami, jichž se při interpretaci práva používá, všímá si, že tento přístup, formující se v názorovém střetu textualistů a teleologistů nabývá na významu, a pokouší se podat přehled postojů, jež k němu současné české právní prostředí zaujímá.V článku je kladen důraz na použití teleologického přístupu a chápání jeho významu v současné právní praxi, což představuje úhelný bod rozepří mezi textualisty a teleologisty, vytěsňujících utichající spory mezi iusnaturalisty a právními pozitivisty. V článku použitý poznámkový aparát se vztahuje jak k pracím českých teoretiků práva, tak k tvorbě autorů z německy mluvícího prostředí, jež jim byla inspirací.

Klíčová slova: instrumentalismus, intencionalismus, kritika teleologismu, metody interpretace práva, metody výkladu práva, právní interpretace, právní intuicionismus, právní spravedlnost, předporozumění, teleologický výklad práva, teleologie, teleologismus, textualismus, výkladové cíle