Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Renata Vesecká, Jakub Chromý: Kriminalita, veřejnost a média: problémy, o nichž se příliš (ne)mluví. Linde, Praha 2009, 126 s.

Kubišová, Eva
  • Právník 2/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 199-201
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo nabízí aktuální souhrn a hlubší zhodnocení dosavadní práce autorů, kteří se danou problematikou zabývají dlouhodobě, a poskytuje i ucelený pohled na tematiku společenské percepce kriminality v ČR. Kniha je profesionálně zpracovaná, její obsah je zajímavý, originální a odborně promyšlený. Rozvíjí teoretická východiska, která konfrontuje s praktickými příklady, čímž čtenáře inspiruje k zamyšlení.

Klíčová slova: kriminalita, média, prezentace kriminality