Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva o konání workshopu Metamorfózy práva ve visegrádských zemích

Cvrček, František - Vostrá, Lenka
  • Právník 11/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 1173-1175
  • Rubrika: Příspěvky

O workshopu, jehož cílem bylo projednat návrhy společných vědeckých projektů, připravit (koncepčně a organizačně) mezinárodní konferenci „Metamorfózy práva ve střední Evropě III“ a vytvořit stálý společný výbor pro spolupráci zemí VIS, podávají informaci lidé vskutku zasvěcení, neboť oba patřili k jeho organizátorům; František Cvrček je nadto jedním ze tří odpovědných řešitelů mezinárodního projektu „Metamorphoses of Law in the Visegrad countries”, jenž v roce 2011 obdržel podporu Visegrádského fondu (International Visegrad Fund). Workshop navazoval na tradici konferencí pořádaných ve Znojmě pražským Ústavem státu a práva AV ČR a katedrou teorie práva Fakulty právnické ZČU v Plzni; první, nazvaná „Metamorfózy práva ve střední Evropě“ se uskutečnila v roce 2008, o dva roky později pak druhá pod názvem „Metamorfózy práva ve střední Evropě II. Dvacet let poté“ a již zmíněná třetí je plánována na rok 2012. Výstupem každé z těchto konferencí jsou sborníky přednesených příspěvků.

Klíčová slova: metamorfózy práva, vědecká spolupráce, vědecké akce, workschopy