Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Správa o 13. konferencii právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky

Vladár, Vojtech
  • Právník 11/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 1168-1170
  • Rubrika: Příspěvky

Jak je z počtu dosud uskutečněných mezinárodních vědeckých konferencí právních romanistů (toto byla již třináctá) patrné, pravidelná každoroční jejich setkání, zaměřená vždy na nějaké závažné téma z odvětví římského práva, se stala již tradicí. Předloňská konference, zaměřená na oblast římského trestního a deliktního práva, se konala v Košicích, o té loňské, věnované převážně římskému procesnímu právu, čtenáře časopisu Právník informuje její účastník, vysokoškolský učitel právnické fakulty Trnavskej univerzity, Vojtech Vladár. Jako z každé předchozí, i z této romanistické konference má být vydán sborník, jehož obsahem, kromě přednesených referátů, budou nejen vystoupení dalších účastníků konference, nýbrž i příspěvky jiných zájemců o prezentaci svých názorů k daným tématům v této publikaci.

Klíčová slova: konference, římské právo, římské procesní právo, sympozia, vědecké akce