Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Matyášová, L., Grossová, E.M.: Daňový řád s komentářem, důvodovou zprávou a judikaturou ve znění technické novely zák. č. 30/2011 Sb. Praha, LEGES, 2011, 928 s.

Pauličková, Alena
  • Právník 11/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 1165-1166
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná publikace není ani komparatistickou studií, ani vědeckým dílem porovnávajícím starou a novou právní úpravu daňového práva procesního, jejím cílem je, podle recenzentky, usnadnit široké veřejnosti orientaci v daňovém řádu (zák. č. 280/2009 Sb. ve znění tzv. technické novely, tj. zák. č. 30/2011 Sb.), ať již jde o správce daně či o daňový subjekt, setkávající se s problematikou správy daní při plnění své daňové povinnosti, tím, že poukazuje na změny v právní úpravě řady daňověprávních institutů a na možné důsledky jejich aplikace.

Klíčová slova: daňový řád, daňový řád - komentář