Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Karel Schelle: Dějiny českého ústavního práva. Brno: The European Society for History of Law, 2010, 178 s.

Tauchen, Jaromír
  • Právník 11/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 1164-1165
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzent právnickou veřejnost seznamuje s nejnovější prací svého kolegy z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, významného brněnského právního historika Karla Schelleho, dlouhodobě se zabývajícího vývojem veřejné správy a ústavními dějinami v 19. a 20. století. Monografie vznikla sebráním již dříve publikovaných autorových statí, k jejichž výběru a uspořádání do jednoho celku došlo z podnětu devadesátého výročí vydání čs. ústavy v roce 1920, která významně ovlivnila demokratický charakter čs. státu v meziválečném období. Recenzent oceňuje, že autor tentokrát nevěnuje tolik pozornosti rakouskému konstitucionalismu, jak tomu bývalo u dřívějších prací, a že tato problematika je v recenzované monografii pouze jakýmsi nutným, byť důležitým, úvodem k dějinám českého ústavního práva.

Klíčová slova: ústavní právo - ČR, ústavní právo - dějiny, ústavní vývoj - české země