Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Gerte Reichelt (Hrsg): 30 Jahre österreichisches IPR-Gesetz - Europäische Perspektiven, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 2009, 87 s.

Pauknerová, Monika
  • Právník 11/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 1163-1164
  • Rubrika: Příspěvky

Přední naše znalkyně mezinárodního práva soukromého představuje čtenářům útlou, avšak myšlenkově bohatou a inspirativní publikaci věnovanou jedné z nejvýznamnějších národních kodifikací mezinárodního práva soukromého v Evropské unii, jíž podle recenzentky rakouský zákon o mezinárodním právu soukromém (IPRG) z roku 1978 nepochybně je. Kniha, vydaná v souvislosti s třicátým výročím přijetí tohoto zákona shrnuje přednášky předních světových odborníků ze symposia uspořádaného u této příležitosti. Je nepochybné, že po přečtení recenze nejeden čtenář, zasvěcený do problematiky kodifikace a rekodifikace mezinárodního práva soukromého, sáhne i po samotné knize; shledá pak, jak uzavírá recenzentka, že názory rakouských, švýcarských a německých kolegů jsou naší právní kultuře velmi blízké.

Klíčová slova: mezinárodní právo soukromé - kodifikace, mezinárodní právo soukromé - Rakousko