Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Rozvod za kompenzaci v islámském právu a současných právních úpravách

Bezoušková, Lenka
  • Právník 11/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 1133-1156
  • Rubrika: Příspěvky

Článek je věnován jednomu ze způsobů zániku muslimského manželství, nacházejícího výraz v právním institutu zvaném „chul“, a jeho pojetí jak v „klasickém“ islámském právu, tak v současných právních úpravách některých islámských států. Autorka zprostředkuje čtenářům poznatek, že právníci různých právních škol se v podstatě shodují v názoru, že „chul“, neboli jakési vykoupení se ženy z manželského svazku, je legální možností ukončení manželství bez součinnosti soudce, byť v podrobnostech se jeho pojetí v jednotlivých právních doktrínách liší; na právních úpravách vybraných islámských států (Egypt, Jordánsko, Alžír, Katar) pak ukazuje, nakolik lze chápání této právní instituce soudobými zákonodárci uvedených států považovat za odklon od islámského práva. Článek čtenáře seznamuje též s argumenty, o něž egyptský ústavní soud opřel svůj nález, že „chul“ je s islámským právem v souladu.

Klíčová slova: islámské právo, právní institut zvaný "chul", rodinné právo - islámské právo, rozvod, rozvod za kompenzaci, zánik manželství, zrušení manželství soudem