Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Prezident republiky a zastupování státu navenek

Koudelka, Zdeněk
  • Právník 11/2011
  • Ročník: 150
  • Strany: 1077-1089
  • Rubrika: Příspěvky

Článek pojednává o zastupování státu navenek hlavou státu, která ve své osobě z tradice reprezentuje stát podle norem mezinárodního práva. To ji však nezbavuje povinnosti, upřesňuje autor článku, činit přitom veškeré kroky v souladu s vnitrostátním právním řádem, a z logiky věci se tak článek do jisté míry stává též pojednáním o výkonu této funkce jinými orgány či činiteli státu. Článek je uveřejněn v renomovaném odborném právnickém časopisu, nicméně nepochybně by mohl zaujmout i ty čtenáře neprávníky, kteří si povšimli pro ně nepochopitelné kakofonie, jež z úst ústavních činitelů nejednou zaznívá, jde-li o posouzení otázky, byl-li k tomu či onomu aktu reprezentace státu navenek oprávněn prezident, premiér či ministr zahraničí, když podle pravidla stanoveného Vídeňskou úmluvou o smluvním právu z roku 1969 nikdo z nich pro svou reprezentaci nepotřebuje žádné plné moci (v živé paměti jsou nesouhlasné reakce politiků na projevy prezidenta Havla a jejich snaha vnutit mu přednášení jen stanovisek projednaných s vládou, stejně jako odmítání prezidenta Klause vyhovět návrhu vlády na pověření osmi velvyslanců pro jeho nesouhlas s jednou osobou, či poněkud překvapivé uznání albánské Republiky Kosovo rozhodnutím vlády o navázání diplomatických styků, a to přes nesouhlas prezidenta Klause). Autor článku správně zdůrazňuje, že spor o prezidentské pravomoci v jednotlivých případech je fakticky sporem o dělbu moci, a uvádí několik zajímavých přístupů k jeho řešení v některých konkrétních případech, nicméně jeho závěr, že moc je dělena mezi řadu státních orgánů, a že je nutné to respektovat i v rámci mezinárodních vztahů, kde má významné postavení prezident republiky, pevné vodítko pro vymezení vzájemných vztahů ústavních činitelů při zastupování státu navenek neposkytuje.

Klíčová slova: akty mezinárodní zdvořilosti, formálně-právní ukončení války, jmenovací oprávnění prezidenta, legační právo států, nevlídný akt hlavy státu, omezení práva zastupovat stát navenek, prezident republiky, spor o dělbu moci, spor o prezidentské pravomoci, uznání státu, vyhlášení války, vztah prezidenta a vlády, zastupování státu navenek