Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

IX. Evropský kongres Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Štefko, Martin
  • Právník 12/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 1388-1389
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu kongresu.

Klíčová slova: hmotné zabezpečení ve stáří, kongres, nediskriminace, rovné zacházení, vědecké akce