Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Ohlédnutí za letní školou Advanced European and Global Legal Practice, Budapešť 14.-27. července 2008

Malíř, Jan
  • Právník 12/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 1382-1385
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu akce, jejímž nosným tématem v roce 2008 byl proces konstitucionalizace práva EU a jeho nejvýznamnější projevy.

Klíčová slova: konstitucionalizace práva EU, letní škola, Lisabonská smlouva, právnické vzdělávání, vědecké akce