Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Dvě práce prof. P.A. Leme Machada

Zástěrová, Jana
  • Právník 12/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 1379-1381
  • Rubrika: Příspěvky

Recenze na dvě díla pocházející od světově nejznámějšího představitele brazilské nauky práva životního prostředí.

Klíčová slova: lidská práva, ochrana vodních zdrojů, ochrana životního prostředí, právo na ekologické informace, právo na vodu, životní prostředí