Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Hernando de Soto: Mystérium kapitálu, Praha: Rybka Publishers, 2007, 253 s.

Adamová, Karolina - Skřejpková, Petra
  • Právník 12/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 1378-1379
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce pochází od jednoho z nejvýznamějších myslitelů 20. a 21. století, zakladatele a prezidenta Institutu pro svobodu a demokracii v Limě a laureáta Ceny Miltona Friedmana za propagaci svobody. Autor před napsáním této knihy léta studoval a analyzoval různé politické systémy a hledal jejich styčné a rozdílné body. Kniha byla přeložena do mnoha světových jazyků.

Klíčová slova: kapitál, kapitalistický systém