Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Krsková, A.: Etické desatoro začínajúceho advokáta [Vademecum profesijnej etiky], IURA EDITION, Bratislava, 2008, 246 s.

Gajdošová, Martina
  • Právník 12/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 1377-1378
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo pochází od autorky, která se již dlouhou dobu věnuje právní filosofii a profesní etice a je známá nejen na Slovensku.

Klíčová slova: advokát, etický kodex, profesní etika, vademecum