Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vladimír Zoubek: Lidská práva, globalizace, bezpečnost. Plzeň 2007, 510 s.; druhé upravené vydání Plzeň 2008, 461 s.

Blahož, Josef
  • Právník 12/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 1375-1377
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo, které je svým zaměřením multidisciplinární, se dělí na část A nazvanou Vnější podmínky: Vstup do problému globalizace a futurologické úvahy, část B označenou Bezpečnost státu a část C věnověnou Lidským právům a monitoringu lidských práv. Dílo je napsáno čtivým způsobem a je tak snadno přístupná všem, kdo se zajímají o uvedenou problematiku.

Klíčová slova: bezpečnost, globalizace, lidská práva