Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právní norma a normativnost práva v evropském legislativním kontextu

Šín, Zbyněk
  • Právník 12/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 1369-1374
  • Rubrika: Příspěvky

Autor v článku nastoluje a porovnává některé aktuální problémy tvorby práva ve vazbě na podstatu práva a právní regulace v evropském kontextu a v souvislosti s tím se zabývá otázkou předpokladů prosazování a realizace dosaženého vědního poznání do praxe.

Klíčová slova: normativnost, právní norma, právní regulace, tvorba práva