Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Spolkový prezident v rakouském ústavním systému

Grinc, Jan
  • Právník 12/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 1347-1368
  • Rubrika: Příspěvky

V první části autor pojednává o historickém vývoji úpravy hlavy státu v Rakousku od roku 1918, především s ohledem na koncepci rakouské úpravy z roku 1920 a její zásadní novelu z roku 1929. Ve druhé části se podrobněji zabývá současnou ústavní úpravou rakouského prezidenta a jejími nejzajímavějšími aspekty. V poslední části konfrontuje rakouské ústavní právo s ústavní praxí, která vytváří pro působení spolkového prezidenta specifické podmínky.

Klíčová slova: hlava státu, prezident republiky, Rakousko, ústavní systém - Rakousko