Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Právo na vzdělání podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv

Fryštenská, Marcela
  • Právník 12/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 1313-1324
  • Rubrika: Příspěvky

V úvodu článku se autorka věnuje právu na vzdělání obecně. V další části vymezuje postavení judikatury Evropského soudu pro lidská práva před českými soudy. Dále na judikatuře ESLP ukazuje aplikaci článku 2 Prvního protokolu, který vedle práva na vzdělání zakotvuje princip respektu náboženského a filozofického přesvědčení rodičů při vzdělávání jejich dítěte. V závěrečné části shrnuje základní teze tohoto příspěvku.

Klíčová slova: Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod, Evropský soud pro lidská práva - judikatura, právo na vzdělání, vzdělávání dětí