Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů

Bílková, Veronika - Šturma, Pavel
  • Právník 12/2008
  • Ročník: 147
  • Strany: 1281-1312
  • Rubrika: Příspěvky

V úvodní části autoři vymezují některé základní pojmy a nastiňují hlavní přínosy a rizika jurisdikční konkurence. V další části se zabývají konkurenčním potenciálem různých oblastí života mezinárodního společenství. Následuje přehled nástrojů k řešení tohoto problému, které nabízí současné mezinárodní právo a úvahy de lege ferenda. V závěrečné části autoři předkládají hlavní poznatky, k nimž při zpracování tohoto tématu dospěli.

Klíčová slova: konkurence jurisdikcí, mezinárodní rozhodovací orgán, řešení sporů