Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodní konference "200 let po bitvě u Slavkova"

Schelle, Karel
  • Právník 9/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1109-1110
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu konference.

Klíčová slova: Evropa, konference, vědecké akce, vývoj Evropy