Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Tri sborníky o právnej kultúre a európskom integračnom procese

Červená, Karolína
  • Právník 9/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1106-1107
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované sborníky představují práce jednotlivých řešitelů projektu "Právní kultura a evropský integrační proces" a domácích i zahraničních přispěvatelů. Z toho důvodu jsou některé příspěvky v jiném než slovenském jazyce.

Klíčová slova: evropská integrace, právní kultura, sborníky