Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11.-1.12.2005, UP Olomouc, Olomouc 2006

Tomančáková, Blanka
  • Právník 9/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1103-1105
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo je sborníkem příspěvků z uvedené konference, která se zaměřila především na právní úpravu osob, věcná práva, rodinné právo a dědické právo. Recenzent stručně rozebírá jednotlivé příspěvky.

Klíčová slova: rekodifikace občanského zákoníku, sborníky, vědecké akce