Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Halušková, A. - Nevolná, Z. - Škrinár, A.: Základné otázky obchodného práva. Typis Universitatis Tyrnaviensis, vydavateĺstvo TU a VEDA, vydavateĺstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2005, 222 s.

Ježková, Renáta
  • Právník 9/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1101-1103
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce představuje přehlednou a vhodně členěnou publikaci, která srozumitelně zpracovává a podává materii obsaženou v obchodním právu.

Klíčová slova: obchodní právo, učebnice