Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Rafáa Ben Achour, Slim Laghmani: Le droit international a la croisée des chemins - Force du droit et droit de la force [Mezinárodní právo na rozcestí - Síla práva a právo síly]. A. Pédone, Paris, 2004

Bureš, Pavel
  • Právník 9/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1100-1101
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo je sborníkem statí shromážděných pod vedením tuniských profesorů Fakulty právních, politických a sociálních věd v Tunisu. Celá publikace ideově odráží situaci, jež nastala po vojenském útoku na Irák v březnu 2003.

Klíčová slova: mezinárodní právo veřejné, mezinárodní společenství, OSN, sborníky