Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gsetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Einführungsgesetz zum BGB/Internationales Privatrecht, Einleitung zum Internationalen Privatrecht, Sellier - de Gruyter, Berlin 2003, 1158 s.

Pauknerová, Monika
  • Právník 9/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1098-1100
  • Rubrika: Příspěvky

Předkládané dílo je největším a nejznámějším komentářem k německému občanskému zákoníku. Recenzovaný svazek je úvodem do mezinárodního práva soukromého a dále se vztahuje k části Uvozovacího zákona k občanskému zákoníku.

Klíčová slova: komentáře, mezinárodní právo soukromé, Německo