Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Poznámky k článku Jiřího Boguszaka Právo a postmoderní situace [Právník 11/2005, str. 1201-1218]

Sláma, Milan
  • Právník 9/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1088-1095
  • Rubrika: Příspěvky

Autor reaguje na některé autorovy myšlenky v citovaném článku a zabývá se takovými tématy jako jsou vztah ideologie a práva, vztah teologie a právní vědy a fetišismem zákona.

Klíčová slova: postmodernismus, právní filozofie