Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Nová právní úprava rozhodčího řízení v Rakousku

Dobiáš, Petr
  • Právník 9/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1074-1087
  • Rubrika: Příspěvky

Autor podrobně seznamuje s novou rakouskou právní úpravou rozhodčího řízení podle jednotlivých kapitol, do nichž je rozdělena v civilním procesním řádu, a to obecná ustanovení, rozhodčí smlouva, vytvoření rozhodčího senátu, příslušnost rozhodčího senátu, průběh rozhodčího řízení, rozhodčí nález a skončení řízení, opravný prostředek proti rozhodčímu nálezu, uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů, soudní řízení a zvláštní ustanovení.

Klíčová slova: arbitráž, Rakousko, rozhodčí řízení