Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K úpravě právní subjektivity člověka v pracovním právu ve vztahu k návrhu nového občanského zákoníku

Galvas, Milan
  • Právník 9/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1063-1073
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku zaměřil na vztah koncepce právní subjektivity podle návrhu občanského zákoníku a nového zákoníku práce. Poukazuje na to, že obě koncepce se různí a že přístup k této problematice bylo třeba koordinovat a nastiňuje, jaké problémy to může vyvolat.

Klíčová slova: právní subjektivita, rekodifikace občanského práva, zákoník práce