Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Aktivní legitimace podat žalobu na neplatnost k soudům ES v rámci soutěžního práva

Douchová, Kateřina
  • Právník 9/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1037-1062
  • Rubrika: Příspěvky

Autorka se nejprve zabývá aktivní legitimací podat žalobu na neplatnost aktu orgánu Společenství obecně, a poté se zaměřuje speciálně na oblast soutěžního práva a na problematiku možností soukromých osob domáhat se ochrany svých práv přímo u Evropského soudního dvora.

Klíčová slova: aktivní legitimace, evropské správní soudnictví, soukromá osoba, žaloba na neplatnost