Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Imanentní meze garantující existenci Spolkového ústavního soudu na pozadí právní síly jeho rozhodnutí

Mlsna, Petr
  • Právník 9/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1005-1036
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku zabývá konfliktními situacemi mezi německou výkonnou mocí a Spolkovým ústavním soudem. Na pozadí praktických příkladů, ke kterým na území Německa skutečně došlo nebo případů, o nichž byla vedena vážná politická nebo odborná debata, se autor snaží ukázat, jak takové konflikty vznikají a jak bývají obvykle řešeny.

Klíčová slova: Německo, Spolkový ústavní soud, ústavní soudnictví