Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodní konference "30 let Mezinárodního rozhodčího soudu ve Vídni, Nová rakouská úprava rozhodčího řízení, Nový rozhodčí řád Mezinárodního rozhodčího soudu při Hospdářské komoře Rakouska ve Vídni"

Dobiáš, Petr
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 261-263
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu konference.

Klíčová slova: konference, mezinárodní rozhodčí soudy, Rakousko, rozhodčí řízení, rozhodčí soud, vědecké akce