Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Mezinárodní konference "Migrace - tolerance - integrace"

Petráš, René
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 256-257
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu konference.

Klíčová slova: asimilace, cizinec, integrace, konference, menšina, migrace, národnostní menšiny, vědecké akce