Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Vlastnictví v ústavních úpravách zemí střední a východní Evropy - mezinárodní konference

Jirásková, Věra
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 253-256
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu konference, která byla součástí odborného programu festivalu "Festival dialogu čtyř kultur".

Klíčová slova: konference, vědecké akce, vlastnictví