Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Jan Struž, Bohumil J. Studýnka: Zlato, 2. vyd., Grada Publishing, Praha 2005, 336 s.

Tomášek, Michal
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 248-250
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná kniha představuje jakousi encyklopedií pojmu "zlato". Má mimořádnou vědeckou hodnotu zpracování i vysokou uměleckou hodnotu knižního zpracování.

Klíčová slova: zlato