Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Lenka Pítrová, Richard Pomahač: Průvodce judikaturou evropského soudního dvora, 3. díl. 1. vyd. Linde, a.s. Praha, 2005, 303 s.

Tomášek, Michal
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 246-248
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce je z hlediska tematického výběru judikátů rozdělena do sedmi částí: systémové vlastnosti evropského práva, ústavní, správní a trestní právo, soukromé právo, čtyři svobody, soutěžní právo, komplementární politiky a vnější vztahy.

Klíčová slova: Evropský soudní dvůr, Evropský soudní dvůr - judikáty