Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Pocta prof. JUDr. Václavu Pavlíčkovi, CSc. k 70. narozeninám

Petrův, Helena
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 237-246
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo obsahuje vedle jubilantova životopisu a výběru z jeho prací celkem 42 příspěvků. Autor recenze seznamuje se strukturou sborníku a nastiňuje některé okruhy otázek, jež jsou ve sborníku zpracovány.

Klíčová slova: dějiny práva, Pavlíček, Václav - pocta, politologie, teorie práva