Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Bernd Wieser: Vergleichendes Verfassungsrecht, Springer Verlag, Wien, New York 2005, 152 s.

Blahož, Josef
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 235-237
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzované dílo zachycuje a komparuje z hlediska makrokomparatistiky vybrané principy a obecné otázky 35 ústav náležejících do oblasti euroamerické demokratické právní kultury. Mikrokomparativní pohled je věnován institutu ústavního soudnictví.

Klíčová slova: anglosaský právní systém, konstitucionalistika, právní komparatistika, srovnávací právo, učebnice, ústavní soudnictví