Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K ústavnímu senátu estonského Nejvyššího soudu a řízení před ním

Mach, Tomáš
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 227-234
  • Rubrika: Příspěvky

Estonsko se od ostatních evropských postsocialistických států odlišuje tím, že v oblasti ústavního soudnictví neexistuje samostatný ústavní soud, nýbrž že otázky ústavnosti jsou příslušné zvláštnímu senátu Nejvyššího soudu. Autor podává detailnější pohled na tento systém.

Klíčová slova: Estonsko, ústavní soudnictví