Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Co je právem?

Kindl, Milan
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 217-226
  • Rubrika: Příspěvky

Diskusní příspěvek k problematice nepřehlednosti našeho právního řádu. Autor se na třech příkladech pokouší doložit, že nárůst právních předpisů zřejmě již odňal takovým obecným principům jako iura novit curia nebo neznalost zákona neomlouvá jakékoli racionální jádro.

Klíčová slova: nepřehlednost právních předpisů, platné právo, tvorba práva, znalost práva