Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Dogmatické dědictví socialismu v dnešním právu: příklad Maďarska

Jakab, András - Hollán, Miklós
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 185-216
  • Rubrika: Příspěvky

V úvodní části autoři objasňují, co rozumějí pod právní dogmatikou, a dále na příkladu Maďarska poukazují na to, jaké stopy zanechalo socialistické právo a právní myšlení v postsocialistických právních řádech. Zaměřují se přitom na následující prvky: 1. struktura normy, 2. pojem právních odvětví, 3. metody výkladu, 4. pojem právního vztahu, 5. rozdíl mezi lidskými právy a občanskými právy, 6. idea nejvyššího orgánu státní moci, 7. státní správa, 8. osamostatnění rodinného práva a 9. pojem společenské nebezpečnosti.

Klíčová slova: Maďarsko, postsocialistické právo, právní dogmatika, právní pojmosloví