Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Osnova vstupů evropského práva do oblasti zdravotnictví

Tomášek, Michal
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 168-184
  • Rubrika: Příspěvky

Zdravotnická politika patří do výlučné pravomoci členských států EU, nesmí však být vykonávána tak, aby bránila fungování jednotného vnitřního trhu EU. Autor v článku poukazuje na některé situace, kdy se oblast zdravotnictví dostává do střetu s komunitárním právem a jak v těchto případech judikoval Evropský soudní dvůr.

Klíčová slova: evropské právo, výlučné pravomoci členských států EU, zdravotní péče, zdravotní pojištění, zdravotní politika, zdravotnictví