Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Koordinace legislativních procesů na unijní a národní úrovni a harmonizace práva v podmínkách členství České republiky v Evropské unii

Palivec, Jiří
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 148-167
  • Rubrika: Příspěvky

Autor nejprve seznamuje s tím, jakým způsobem bylo v ČR zajišťováno uvádění českého právního řádu do souladu s právem EU v předvstupním období, tj. do 1. května 2004. V dalších částech pak popisuje základní fáze procesu tvorby nových předpisů práva EU a úlohu zúčastněných subjektů, a jakým způsobem je koordinováno projednávání jednotlivých návrhů na úrovni unijních orgánů a na úrovni národní státní správy.

Klíčová slova: EU - transpozice směrnic, legislativní proces EU, právní předpisy EU, tvorba práva EU