Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Funkce státu a koncepce decentralizace

Matula, Miloš
  • Právník 2/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 137-147
  • Rubrika: Příspěvky

Autor se v článku zamýšlí nad faktory, které v současnosti ovlivňují vývoj funkcí státu obecně a zejména v území. Jedním z významných faktorů je decentralizační proces, který v řadě států včetně ČR dosáhl takového rozsahu, že je nezbytné stanovit hlavní funkce státu, které v nejbližší budoucnosti nemohou být decentralizovány. Autor analyzuje limity a možnosti decentralizace.

Klíčová slova: decentralizace, dekoncentrace, funkce státu, samospráva, veřejná moc