Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

I. ročník mezinárodní vědecké konference "Monseho olomoucké právnické dny"

  • Právník 11/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1370-1376
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu této konference.

Klíčová slova: konference, Olomoucké právnické dny, vědecké akce