Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Zpráva o workshopu s mezinárodní účastí "Modernizace veřejné správy v Evropě a v České republice", uspořádaném Ústavem státu a práva v listopadu 2005

Hálková, Miloslava - Toth, Petr
  • Právník 11/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1351-1362
  • Rubrika: Příspěvky

Informace o obsahu a průběhu této akce.

Klíčová slova: reforma veřejné správy, vědecké akce, veřejná správa