Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Ševčík, M. a kol.: Správne právo procesné, Eurounion 2005, 167 s.

Ježková, Renáta
  • Právník 11/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1349-1350
  • Rubrika: Příspěvky

Recenzovaná práce slouží nejen jako pomůcka ke studiu správního práva procesního, ale i jako podklad pro orientaci účastníkům řízení, která probíhají na příslušném stupni a příslušném odboru správy.

Klíčová slova: Slovensko, správní právo procesní, správní řízení, učebnice