Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Agenturní zaměstnávání a zprostředkování zaměstnání - minul zákonodárce cíl?

Klikar, Alena - David, Jiří
  • Právník 11/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1339-1348
  • Rubrika: Příspěvky

Autoři vysvětlují pojem agenturního zaměstnávání, zavedený do zákoníku práce v roce 2004. Dále se věnují zprostředkování zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti, a to pouze agenturami práce. V této souvislosti se zaměřují zejména na tu variantu, která spočívá ve vyslání cizince zahraničním zaměstnavatelem na území České republiky, poukazují na nedostatky v naší právní úpravě a pokouší se nalést paralely v podrobnější německé právní úpravě. Na závěr formulují některé návrhy de lege ferenda.

Klíčová slova: agenturní zaměstnávání, pronájem pracovní síly, zprostředkování zaměstnání