Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

Orgány antarktického smluvního systému a účast ČR na jejich činnosti

Sladký, Pavel
  • Právník 11/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1318-1338
  • Rubrika: Příspěvky

Autor v úvodu definuje pojem antarktického smluvního systému. V dalších částech se zabývá několika nejvýznamnějšími orgány tohoto systému, popisuje jejich činnost a snaží se popsat minulou, současnou i předpokládanou budoucí účast České republiky na činnosti těchto orgánů.

Klíčová slova: antarktický smluvní systém, Antarktida, smlouva o Antarktidě