Právník Teoretický časopis pro otázky státu a práva
Ústav státu a práva AV ČR
Adresa: Národní 18, 116 00 Praha 1
E-mail:
Telefon: 221 990 712

K některým právním aspektům vyslání příslušníků jednotky speciálních sil Armády České republiky na území Afghánistánu v rámci operace Trvalá svoboda [Enduring Freedom]

Popenková, Monika
  • Právník 11/2006
  • Ročník: 145
  • Strany: 1302-1317
  • Rubrika: Příspěvky

Autorka se zabývá některými aspekty opatření uvedeného v názvu článku, konkrétně souladem operace s mezinárodním právem, otázkou, zda ozbrojený konflikt související s touto operací je mezinárodní či vnitrostátní povahy a v souvislosti s tím, jaké jsou aplikovatelné normy mezinárodního humanitárního práva, dále otázkou vyhlášení válečného stavu ČR a nakonec individuální trestní odpovědností příslušníků jednotky speciálních sil Armády ČR vyslaných do Afghánistánu za porušení norem mezinárodního humanitárního práva.

Klíčová slova: Afghánistán, mezinárodní terorismus, operace Trvalá svoboda, ozbrojený útok, použití ozbrojené síly, terorismus